Přehled všech kurzů a produktů

Ve svých kurzech kladu velký důraz na praxi. Sdílím pouze to, co každý den dělám a čím doslova žiju.

Případová studie
Z nuly na 1 071 799 Kč

KONTAKTOMAT

víc kontaktů - větší byznys

20 výsledků e-mailových

A/B testů

VIP mentoring Umění online prodeje

  • 2x do měsíce individuální online konzultace vašeho projektu
    (1 hodina)
  • Přístup do všech mých produktů a kurzů po celou dobu mentoringu.
  • E-mailová podpora po celou dobu mentoringu
    (odpovídáme do 2 pracovních dnů)

Další kurzy a produkty

Tyto kurzy jsou také z mé továrny na online marketing. Najdete je ale na samostatných stránkách a mají tedy i jiné přístupové údaje.